ONZE PROJECTEN

Brandpreventie en terreinbeveiliging opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen Hilversum

De gemeente Hilversum heeft het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum beschikbaar gesteld en ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Opdrachtgever: gemeente Hilversum
Periode: maart 2022 – heden

Over het project

De gemeente Hilversum heeft het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum beschikbaar gesteld en ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie biedt ruimte aan 400 tot 600 mensen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor de tijdelijke crisisopvang van vluchtelingen in bijv. een sport- of evenementenhal, een hotel of een leegstaand kantoorpand. Het verblijf in zo’n noodopvanglocatie dient uiteraard leefbaar en veilig te zijn, voor zowel bewoners als personeel en vrijwilligers. Wat betreft de brandveiligheid betekent dit dat veiligheidsmaatregelen op het gebied van brandpreventie en ontruiming doeltreffend moeten zijn en bovendien snel gerealiseerd dienen te worden. Voor de brandbeveiliging van, en later ook voor de terreinbeveiliging rondom het voormalige VARA-gebouw, heeft de gemeente VPS ingeschakeld.

Onze oplossing

De business unit Leegstandbeheer van VPS verzorgde, in opdracht van projectontwikkelaar Local, het tijdelijk beheer van het voormalige VARA-gebouw. Naar aanleiding van de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland heeft het COA in maart 2022 gemeenten opgeroepen om locaties te leveren voor extra opvangcapaciteit. De gemeente Hilversum heeft hieraan gehoor gegeven door, samen met Local en de hulp van vrijwilligers, deze tijdelijke opvanglocatie in het voormalige VARA-gebouw te realiseren.

In samenspraak met de brandweer heeft VPS het kantoorpand binnen 3 werkdagen brandveilig gemaakt. Bij de begininspectie merkten we op dat de bestaande brandveiligheidsvoorzieningen dusdanig verouderd waren, dat er geen gebruik meer van gemaakt kon worden. De plafonds in het gebouw waren al gedeeltelijk gesloopt en de bekabeling van de bestaande installatie lag los op de plafonddelen en was daardoor onbetrouwbaar.

We hebben de locatie voorzien van de draadloze brandbeveiligingsoplossing VPS FireAlert. Er zijn circa 200 rookmelders en 50 handbrandmelders geïnstalleerd. Tevens is het gebouw voorzien van nieuwe brandblusmiddelen, noodverlichting, vluchtwegsignalering en zijn de brandslanghaspels gecontroleerd. De onderhoudsafdeling van VPS heeft daarnaast de keuken- en sanitaire voorzieningen in orde gemaakt en alle binnendeuren van nieuwe sloten voorzien.

Naast deze voorzieningen op het gebied van brandveiligheid hebben we in een later stadium voorzien in terreinbeveiliging. Dit omdat er ongewenste activiteiten rondom de opvanglocatie plaatsvonden en de buurtbewoners hier hinder van ondervonden. We hebben een op maat gemaakt cameraobservatiesysteem gerealiseerd en er 5 beveiligingsmasten geplaatst. De gemeente heeft ervoor gekozen om zelf de monitoring en opvolging op zich te nemen.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

VPS PROJECTEN

Ontdek onze projecten

Van scheepsbouw, ondergrondse bouw en hoogbouw tot cultureel erfgoed, zorgvastgoed en luchthavens: VPS FireAlert is de ideale brandbeveiligingsoplossing voor elke locatie waar (al dan niet tijdelijk) geen brandmeldinstallatie beschikbaar is om personeel, bezoekers en materialen te beschermen tegen de risico’s van brand.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging EKP-pand Avans Hogeschool Den Bosch

Het brandmeld- en ontruimingssysteem van het EKP-pand in Den Bosch voldeed niet aan de normen. Hoewel er toekomstplannen zijn om het gebouw te renoveren en te voorzien van een nieuwe installatie, kan dit nog enkele jaren duren.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging renovatie ASML-gebouw 17

Recentelijk is gebouw 17 van het hightechbedrijf ASML gerenoveerd door Croonwolter&dros. Croonwolter&dros heeft van dit voormalige uitgiftecentrum een productielocatie gemaakt en gedurende de bouw het VPS FireAlert-systeem ingezet.

ONZE PROJECTEN

Brandpreventie en ontruiming vluchtelingenopvang Kamp van Zeist

In opdracht van Intersettle, specialist in tijdelijke accommodaties, hebben wij de noodopvanglocatie voorzien van de brandbeveiligingsoplossing VPS FireAlert.

ONZE PROJECTEN

Tijdelijke brandmeld- en ontruimingsinstallatie COA locatie azc Almere

We hebben op deze noodopvanglocatie het VPS FireAlert systeem geplaatst en voorzien tevens in het periodieke onderhoud hiervan.

ONZE PROJECTEN

Ontruiming, EHBO en brandbeveiliging Zalmhaven Rotterdam

Tijdens de bouw van de drie Zalmhaventorens wordt VPS FireAlert ingezet als systeem voor ontruiming en EHBO.

ONZE PROJECTEN

Ontruiming, EHBO en brandbeveiliging Airside Pier Schiphol

VPS FireAlert voorziet dit bouwproject van een flexibel inzetbare oplossing die gemakkelijk op- of af te schalen is wanneer de bouw vordert.

ONZE PROJECTEN

Tijdelijke brandbeveiliging voor het Stedelijk Museum Schiedam

De gemeente Schiedam gaat het rijksmonument renoveren waar het Stedelijk Museum Schiedam sinds 1940 is gevestigd.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging RWE warmtekrachtcentrale Moerdijk

Aan de vaste BMI van Saval werd onderhoud gepleegd, waardoor er behoefte was aan een systeem voor tijdelijke brandbeveiliging.

ONZE PROJECTEN

Tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming Project Valley in Amsterdam

VPS FireAlert biedt een passende oplossing voor de brandveiligheid en ontruiming van Project Valley.

ONZE PROJECTEN

Beveiliging en brandbeveiliging voormalig Stedelijk Museum Zwolle

Hanzebouw BV heeft VPS ingeschakeld om de historische locatie te voorzien van een tijdelijk systeem voor beveiliging en brandveiligheid.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging de Witte Villa en Toren C2 in Arnhem

Wij hebben op deze locatie op de begane grond tot en met de 3e verdieping componenten van VPS FireAlert ingezet. Op deze verdiepingen is de bestaande BMI afgekoppeld.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging zorglocatie Tusselerhof in Lochem

VPS heeft in de nieuwe woonlocatie Tusselerhof verschillende componenten van het VPS FireAlert systeem geplaatst, waaronder een basisstation en rookmelders.

ONZE PROJECTEN

Branddetectie- en alarmeringssysteem voor Aviko Nederland BV

We hebben VPS FireAlert geplaatst in het vrieshuis. Het ging om een tijdelijke oplossing totdat er een vaste BMI geplaatst werd.

ONZE PROJECTEN

Tijdelijke brandbeveiliging kantoorpand centrum Rotterdam

Het brandbeveiligings- en ontruimingssysteem VPS FireAlert heeft een uitstekende oplossing geboden voor dit gebouw.

ONZE PROJECTEN

Brandpreventie en ontruiming project Rijnlandroute

Gebouwen aan de oost- en westzijde van de tunnel zijn voorzien van rook- en handmelders. In alle tunnels zijn evacuatieunits geïnstalleerd.

ONZE PROJECTEN

Brandpreventie en ontruiming Centrale Markthal in Amsterdam

Een vaste brandpreventie- en ontruimingsinstallatie is nog niet actief, maar wel noodzakelijk om units te kunnen verhuren.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging en ontruiming Feringa Building in Groningen

Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers gedurende de bouw te waarborgen, wordt VPS FireAlert ingezet.

ONZE PROJECTEN

Brandmeldinstallatie woonzorgcentrum Het Gouden Hart

Tijdens de verbouwfase blijft Het Gouden Hart in gebruik. Om te zorgen voor een brandveilige situatie, is VPS FireAlert geplaatst.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging en ontruiming stikstofinstallatie Zuidbroek

De locatie is voorzien van handbrandmelders en rookmelders en het meertalige communicatiesysteem VPS React.

ONZE PROJECTEN

Brandbeveiliging- en ontruiming The Corporate Village Zaventem

Voor de tijdelijke brandbeveiliging van gebouw Caprese is VPS FireAlert ingezet met onder andere rookmelders en handmelders.

Vraag een vrijblijvende offerte aan